கடந்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் காலந்தாழ்வு பதிவு விண்ணப்பங்களுக்கு காலதாமதக் கட்டணத்தில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும்.

சென்னை:

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

* பிறப்பு, இறப்பு பதிவில் காலதாமதக் கட்டணத்தில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும்.

* காலதாமதக் கட்டண விலக்கினால் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு ஏற்படும் வருவாய் இழப்பை தமிழக அரசு ஈடு செய்யும்.

தமிழக அரசு

* 21-30 நாட்கள் வரையிலான காலதாமதக் கட்டணம் ரூ.100, 30 நாட்கள் – 1 ஆண்டு வரையிலான காலதாமதக் கட்டணம் ரூ.200,  1 ஆண்டுக்கு மேலான காலதாமதக் கட்டணம் ரூ.500 ஆக வசூலிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் காலதாமதக் கட்டணத்தில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

* கடந்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் காலந்தாழ்வு பதிவு விண்ணப்பங்களுக்கு காலதாமதக் கட்டணத்தில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும்.

இவ்வாறு அவர் கூறி உள்ளார்.