60 வயதைக் கடந்த மூத்த குடிமக்கள் தங்களுடைய வயதான காலத்தில் உட்கார்ந்து சாப்பிடும் அளவிற்கு ஏற்றவாறு, பெரும்பாலான சேமிப்புத் திட்டங்கள் நல்ல பயனைத் தருகின்றன. பொதுவாக அனைவருமே ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் அதிகமாக நம்பிக்கை உள்ளவர்கள். பெரிதும் பெரும்பாலானவர்கள் பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வதில் தயக்கம் காட்டி வருகிறார்கள் மேலும் இங்கு ரிஸ்க் அதிகளவு இருப்பது மிகப்பெரிய காரணமாக நன்றாக உள்ளது. அந்த வகையில் வங்கி மற்றும் அஞ்சலக சேமிப்புத் திட்டங்கள் மற்றவற்றை விட, அதிக பலனை தருகிறது.

https://metropeople.in/wp-admin/post.php?post=14330&action=edit